Thursday, July 3, 2014

tonight we drink for youth and holding fast to truth

всичко беше толкова красиво на този джулай
шумът на вълните и мокрият пясък
като някакъв основен тон на всичко останало
хез със огнените й коси и красивото й пиянство
ади - танцуваща и пееща в морето и навсякъде
деси - вдъхновена и вдъхновяваща
и дани като някакъв бог, като някакъв керуак с китара
осветен на фона на черното небе
изпълнен с музика и младост
искрящ, магичен
скачащ по пясъка-сцена
бос, пресипнал
държащ китарата сякаш прави любов с нея
а той правеше любов с нея
пред най-горещата публика
и в този момент ние всички бяхме безсмъртни
беше една от онези нощи, които са безкрайни
не защото не свършват, а защото в този момент ние сме вечни
тия нощи са отговорът на вселената, живота и всичко останало