Monday, May 14, 2007

само ми задай въпроса,който аз ще ти задам.така гадно и
безкомпромисно ще кажа 'не'.щях да те мразя...ако можех...

No comments: