Thursday, May 24, 2007

изтичаш през пръстите ми
повяваш със вятъра на хиляди зими
аз съм изгубена завинаги
изтрита от устните ти
като прогорена дупка в килима съм
и като стара готварска книга
по прахясалите рафтове на душата ти
както винаги е било
аз съм изгубена завинаги
като морски пясък в пустиня
протрита съм като килима,чиято дупка съм
стъпкана цигара съм на същия килим
избеляло синьо съм на същия килим

No comments: