Tuesday, June 12, 2007

съзнания презирани.души обожавани.
сух дъжд.мокра пустиня.
надежди безсмислено хранени.
син цвят.парченца хартия.

мечти изоставени.
красиви съдби,но без цели.
мечти неизказани.
сухи цветя - избелели.

сълзи неизбърсани.
стари болки - непроменени.
морски песни - забравени.
забравени легла неоправени.

завинаги хора заминали.
прашни гари.замлъкнали чайки.
закъснели пътници.череши преминали.
ядове, и отхвърлени и разпалени.

умове неразбрани умиращи.
нечии очи слепи за красота.
думи неразбрани угасващи.
неразбрани остават.
неразбрани морски души сме ний във света.

No comments: