Saturday, September 1, 2007

черна съм.
синя съм.
сива съм.

винаги търсеща,
винаги носталгична.

щастлива съм.
и тъжна.
добра съм.
и зла.

винаги интусиазирана.
винаги примирена.

себе си съм.
и теб.
всички съм.
и никой.

винаги обичаща.
винаги плачеща.

но безразлична не съм.

No comments: