Saturday, November 15, 2008

разбърквам морето
в чашата си с горещ шоколад.
то рисува вълни,
пени се
в писъците на чайките,
закъсняващите автобуси
в късните часове.
танцува в една студена есен
с мириса на солено море
и мечтите на лято.

--------------------------------------------------------

въпрос на избор е
безсрамието на модерните нас
събрано между да или не
ненужно, безизходно е
търсейки отговора
някъде между да или не
без-отговор-но е
хвърляйки ези и тура
въпрос на избор е
или въпрос на липса на избор

No comments: