Sunday, April 12, 2009

и съм сама
и съм чужда и дива
и танците ми не са за двама.
не вярвам
във вярата ви
в семействата ви
във любовта ви.
и съм студена
и чужда и дива.
стените ми
са по-високи от вас.
във моя свят
няма място за двама,
нито някъде има място за мен.
защото винаги съм била диво животно
и винаги чужденец.

No comments: