Tuesday, April 28, 2009

в песните съм затворила греховете си,
изпяти тихо, полугласно.
поезията е моето изкупление.
изповед, признание или бягство.
всичко, което имам са думи –
знаменца на личната ми победа,
малки емоцийки,
които колекционирам.
само когато успея да се изразявам,
разкривам себе си
и оставям онези малки трънчета,
които ми пречат да спя
и да живея.

----------------------------------

имам нужда да пея
да пея докато гърлото не ме заболи
и накрая не остане нищо за казване
да крещя над покривите
докато събудя деня
докато не преобърна малкия свят
и не променя цветовете му

No comments: