Monday, July 6, 2009

и тази вечер ще си легна без поезия
ще си легна не-цяла
и няма да намеря себе си в нощния град
ще крещя наум
ще крещя песни наум
ще си легна
без да спя
с безсъние насън
защото ме няма никъде
няма ме, разбираш ли
ще крещя песни насън
и чужда поезия
и дори от гардеробите
да наскачат кошмари
неуязвима съм
защото ме няма
няма ме в думите ми
липсва ми да залагам себе си в тях
но не
истинските творци
не използват живота си
ще крещя себе си насън
без сън
защото тази вечер ще си легна без поезия
не-влюбена и не-довършена

загубих бройката на овцете

david bowie - velvet goldmine

No comments: