Monday, July 20, 2009

не съм се депресирала заради разстояние от години.
чувствам се ужасно малка, споменах ли?

No comments: