Tuesday, February 16, 2010

тази вечер, за пръв път от много месеци, мисля, че всичко ще бъде наред. не че вчера ги нямаше тези вероятности. и не че утре има гаранция, че всичко ще е наред. но да, тази вечер мога да си легна без притеснението на следващите месеци и да бъда спокойна. защото всичко ще се нареди. и неприятните варианти ще останат само един лош сън.

No comments: