Monday, June 28, 2010

при мен е лято от 15ти май. толкова отрано, че вече го чувствам като края на август. толкова динамично и пълно, че не знам къде ще си побирам емоциите скоро. продължават да ми бъдат затръшвани разни врати, но вече съм съвсем убедена, че просто съдбата има по-добри планове за мен. еуфорията ми е тиха и гореща, лятна и на вълни. това ще бъде едно много дълго лято и много дълга година.

No comments: