Monday, January 17, 2011

2010 in pictures

през 2010 съм изгледала 227 филма. 165 от тях за първи път.
всъщност мислех, че са много по-малко, имайки предвид високото качество на социалния ми живот тази година, но. : )

продължавам да си водя статистики. ще ги броим и догодина по това време.