Thursday, September 8, 2011

behind me now, the winding road they sing of

нещата се нареждат. това гадно лято е към края си, ще уча в най-яката специалност на света и вече май мога да се успокоя и да бъда щастлива. а то не е толкова лесно след не-знам-колко-но-адски-много време седене на тръни, и проблеми, и глупости. но тази сутрин се събудих с онова чувство на безпричинна еуфория(което ми липсваше, липсваше) и май всичко ще бъде наред... :)