Sunday, November 4, 2012

зачетох се в стари постове и ми направи впечатление, че доста често съм казвала, че просто имам нужда от промяна. стана ми странно, защото не помня какво е чувството да искаш промяна. май съм била права. просто съм имала нужда да живея.

No comments: