Thursday, July 19, 2007

говори ми.
опитай се да ме убедиш,че кристалната чаша е цяла
и единственото,което пострада е покривката.
горката.
сега ще трябва да стои е петната от вино,
докато нечия грижовна майка не я натопи в белина.
опитай се да ме убедиш,че потта по челото ми...
е просто,защото съм се опитвала да вдигна
нещо прекалено тежко,и всичко ще е наред,
когато взема кърпичка от познатите ти ръце.
ако пожелая да я взема.
опитай се да ме убедиш,че няма средни крайности
и сиви шахматни дъски.
опитай се да ме убедиш,
че само по филмите има измамници.
и пропусни да кажеш,
че само по филмите има щастлив край.
говори ми.
опитай се да ме убедиш,
че светулките не се зли насекоми,
а еднодневките живеят вечно.
опитай се да ме убедиш,
че никога не съм била крайна,
не съм била лоша,не съм била нахална.
убеди ме,че имаме крила.ние,а не аз.може да ти повярвам.

No comments: