Thursday, July 26, 2007

you'll never hurt me again...

потъвам сладко
в мириса на горчив парфюм.
това не е като да пишеш за емоции.
говоря студено
с гласа на плачещата си душа.
взе любовта ми,присвои си я,
открадна я,и не ми я върна.
защо?
защо взе част от душата ми?
но няма значение...
и аз си откраднах по нещо от теб
няколко кратки мига
и скъпи спомени.
гледай усмивката ми
докато
плача.

No comments: