Friday, August 17, 2007

затварям се в теб
и напирам на устните отвътре.
косата ти е бледа,
душата ти направо болнава на цвят.
измъквам се с думите 'безцветен си ми'
и бързам да се скрия в нечие друго сърце.

No comments: