Saturday, September 15, 2007

DARKNESS' RAVEN

вървиш през тъмнината и със Дявола се договаряш.
черните сълзи на жертвите са твоят смях.
в нощта безбройни смъртни покоряваш,
не познаваш що е болка или страх.

падението никога не си познавал,
въздухът ти - смърт,храната - грях.
по-висш от себе си не си признавал,
но щом не знаеш що е светлина,какво е мрак?

да се върнеш или предадеш не можеш,
ти си толкова зависим от нощта.
с вечна сила продължаваш и се бориш,
но единственият изход е смъртта.

No comments: