Sunday, October 21, 2007

познавам те.
и ти ме познаваш.
о, да познаваш ме...

аз съм тази, която ти видя като затвори очи онази есен.
аз съм огромна част от живота ти.
за жалост не от този живот.
просто от един от всичките ти животи...
аз бях нещо, което ти някога обичаше.
помниш, нали?
а после ме намрази, защото видя в мен себе си...
видя в моите грешки твоите собствени.
видя в моите лоши страни твоите собствени.
знам.

ти ме познаваш.
виждали сме се много пъти.
аз се събуждам със теб,
ти си лягаш с мен...
познаваме се прекалено добре.
не можеш да избягаш,
защото ти си мен поне колкото аз съм теб.

No comments: