Wednesday, October 17, 2007

нека ви разкажа за пътищата във мен.
повечето са неизвървени.
има пътища затрупани от грешки
и пътища без ден и нощ.
а тези, които водят към сърцето ми
са преградени,
с голям надпис 'затворено за ремонт'.
заобиколете моля, не минавайте оттук,
опасно е за живота...

аз имам мои пътища в себе си,
имам и чужди.
аз имам твои пътища в себе си, знаеш ли?
понякога спирам,
посядам на някой кален крайпътен камък
и се обръщам назад със усмивка.
а понякога сядам на мокрия асфалт на някое широко шосе
и копнея за твоите трънливи горски пътеки.

на кой кръстопът сбърках?

No comments: