Friday, November 2, 2007

ноември, ноември...
какво си ми приготвил, сладък ноември?

ноември, ноември...
ще видя ли студените ти вълни?
на мен ли даваш ноемврийския дъжд?

ноември...
по различен ли ще си от предишния,
по еднакъв ли ще си с следващия?

ноември, ноември...
аз същата ли ще бъда след месец? не нали?
ще ме промениш ли, ноември?
друга ли ще съм аз в края ти?
кажи ми..

и, моля те, кажи, ноември,
коя ще бъда след още един от теб?
след още един сладък ноември
и след още един
и след още един
и след още един...

No comments: