Monday, November 12, 2007

много ми се плаче
страшно ми се плаче
а нямам сълзи

No comments: