Thursday, December 20, 2007

we belong to the sea...

имам чувството, че някой ден ще се погледна в огледалото, и ще видя само наситено синьо.
направо вярвам, че ако някой се загледа по-внимателно, ще види как светя в синьо. толкова невероятно ярка и морска съм. 
в душата ми се разбиват вълни, мълчат изгреви и звучат песни... морето, изгревите и музиката. тези три неща са част от мен. толкова са ми близки, че ми се плаче.

No comments: