Monday, April 14, 2008

една от онези вечери е. които минават много бързо.
и чак когато изключиш компютъра, си даваш сметка колко
е часът. и при други обстоятелства би се замислил дали не
си си загубил времето с цялото това зяпане на филми и сериали.
но осъзнаваш колко много всъщност си спечелил.
и знаеш, че утре ще ставаш рано, ще имаш изпити, ще
имаш проблеми, все едно какво, ще имаш все същия гаден
живот. бът итс окей. итс риъли окей. и можеш просто да си
легнеш, да се протегнеш и да заспиш с усмивка. нищо, че
сутринта ще си недоспал и ще ти се реве и целият отвратителен
ден ще е пред теб. тази вечер всичко е прекалено маловажно
и лесно за преодоляване. защото знаеш, че нямаш нищо, но
знаеш, че имаш... спокойствие. и още една нищо и никаква
изгубена вечер, която те е научила на толкова много...

No comments: