Monday, August 11, 2008

city child

обожавам шума от нарядко преминаващите коли нощем, мокрия асфалт на улиците, в който се отразяват оранжевите лампи, бучащите машини за чистене и камионите за боклук рано сутрин, изгрева между покривите на блоковете, докато сякаш целият свят спи... липите и пейките под терасите...

но най-вече нощем и най-вече когато вали. обожавам го. :)

No comments: