Friday, September 5, 2008

театър за двама

оо, гад, продуктивност! и, хеел, не е зле! *скромно*

сцената не е моя този път,
ти не ще харчиш пари за слаби артисти.
аз не ще бъда пак някой друг.
ще се стопя за последно зад тези завеси.

аз имам света и теб на тази сцена.
не съм поредната болка, не съм поредната драма.
аз имам света и теб, но само на сцена.
не съм поредната, но последната ще остана.


No comments: