Monday, October 6, 2008

ах, това лято с цвят на кръв

тези дни отчаяно крепя страстта
на върха на начервените си устни.
но с дъжда на есента
страха във себе си не ще да пусна.

и това лято с цвят на кръв,
изплъзващо се рязко под студените ми нокти -
една стара песен с морски дъх,
горещатата усмивка в всички нощи...

но смея се отново с лятното си Аз.
не, нека есента ограби някой друг.
в душата си аз ще пренадлежа
на това лято с цвят на кръв.

03.10.2008

No comments: