Tuesday, November 4, 2008

започвам да мисля различно и pain and misery always hit the spot
knowing you can’t lose what you haven’t got не значи нищо за пръв път от... за пръв път изобщо. някакси... тук вече не става дума за нещо, което съм имала или мога да притежавам или мога да изгубя. по-скоро нещо, което... винаги съм имала и ще имам, независимо дали ще чувам ‘обичам те’ или не.

So please remember that I'm gonna follow through all the way.
не че това някога се е променяло.

No comments: