Monday, November 3, 2008

не съм отговора
така както ти не си въпроса
не съм отговора
и не зная къде да го търся
не знаеш къде да го търсиш

защото ние не бяхме
и не ще бъдем
просто детски мечти
не, не бяхме
и не ще да се сбъднем
дори и във сън
във който никой не спи

и ти не си минало или бъдеще
нито съм аз
защото въпросът е вечен
а отговора
ти не знаеш къде да го търсиш
не зная къде да го търся и аз

No comments: