Friday, February 13, 2009

искам да се науча да обичам хората. и аз не знам какво да мисля. вярвам, че всеки е специален. всеки е отделен, единствен, уникален. обичам раличните животи, истории. обичам различните характери, реакции, философии. обичам да ги наблюдавам (нищо, че не мога да видя себе си).
обаче толкова ненавиждам хората като общност. стадо. среда. институция. сякаш като се съберат на едно място, излиза някакво тъпо голямо същество. и това влияе на мнението ми за отделните личности. не мога да вярвам в добротата им, защото... не са добри. хората не са добри. и...
искам да се науча да ги харесвам. мизантропията ми идва много напоследък.

No comments: