Monday, March 16, 2009

shut your eyes and think of somewhere

не мога да погледна в краката си
от страх, че погледът ми
ще остане забит във земята.
(нормалните) хора са луди със затворени очи.

No comments: