Wednesday, May 13, 2009

sing for absolution

аз и без това не съм била истински тук.

If there's a bustle in your hedgerow, don't be alarmed now. 
It's just a spring clean for the May Queen

просто скачам на едно място (замества крещенето), докато не остана без въздух и без сили. дори не знам какво ми трябва, за да изляза от това състояние на тиха борба с времето (примерно) вътре в мен. промените ми не са достатъчно бързи и разтърсващи и се оказвам застанала срещу стари емоции. на едно място. не е като да не се забавлявам всеки един ден. просто имам спешна нужда от нещо, което още не знам какво е.

david bowie - bring me the disco king

аз наистина наистина вярвам в нас, Вихър

No comments: