Thursday, September 10, 2009

му-зи-ка
като хилядолетно ехо от друга планета
му-зи-ка
глас, свързващ паралелни вселени
наркотик за тялото
екстаз за душата
наслаждение за ума
музика!
ненадхвърления връх на фантазията
и на изкуството
единствената неземна величина
музика
без зрение, без обоняние,
без другите сетива
му-зи-ка
убиец на светове
създател на божества

No comments: