Thursday, December 10, 2009

.....

искам да вярвам, че не всичко се губи накрая.
не може, просто не може да се губи.
красивите неща и красивите хора не може просто да умират и да изчезват.
не може.
просто не може.
в никакъв случай.

No comments: