Saturday, January 2, 2010

учудващо добре ми стоят тия цифрички 2010 отстрани на екрана. мога само да се надявам, че всичко ще се нареди, както е ставало досега, и тази година наистина ще бъде толкова страхотна, колкото се очертава.

а аз не пиша тук, точно защото всичко е едно изчакване и надяване и не-смеене да вдигна глава и страх да говоря за това.

дано. 

cause what I feel is the only truth

No comments: