Wednesday, January 6, 2010

имах нова луничка,
но се оказа шоколад.
или засъхнала кръв.
от напукана устна
или ужилване на комар.
или по-дълбока рана
от нещо по-голямо.
не съм забелязала.
май все пак е от шоколад,
но няма значение.
изми се.
вече нямам нова луничка.
само старите ми.
от по-перманентен шоколад.
или кръв.

No comments: