Tuesday, March 22, 2011

she was married to the bosphorus

трябваше да избягам много отдавна. когато можех да мразя това място с единствената причина, че не е ‘вкъщи’. а ‘вкъщи’ беше едно съвсем ясно понятие, за разлика от сега.
в последно време искам само да продължавам да го мразя мразя мразя, ужасно много, защото не е моят град, а е увил малките си пипалца около сърцето ми.
трябваше да избягам далеч, когато го мразех и мразех хората му. защото това е едно прокълнато място и не знам дори как съм се спасила досега от лепкавата му пристрастяваща същност.
моля те, позволи ми да избягам. скоро. много скоро. дано не е прекалено късно.


No comments: