Tuesday, January 22, 2008

искаше ми се да си направя някаква малка равносметка. 
противно на всички, не мразя равносметките. може би, защото съм доволна от това, което съм постигнала. дори приятно изненадана от себе си.

първо, промених си гледната точка малко.
разбрах, че и аз мога да бъда истински добра и дори да не съм го постигнала напълно, поне реших каква искам да бъда. какво искам да виждат в мен хората. 
научих много неща. тази година беше година на израстване, определено. научих се да се усмихвам, да вярвам, да мисля позитивно, да виждам добрата страна, АЗ да бъда добра.
това, което научих по трудния начин е да си държа езика зад зъбите. поне малко... имам някаква клюкарска жилка, защото. и търпение. толкова търпение не ми е трябвало досега в живота ми колкото през тази година. по принцип не съм много търпелива... и това беше голям напредък. търпение.

може би ще напиша нещо по-подробно по-нататък.

No comments: