Wednesday, January 23, 2008

винаги съм се дразнила на думите "светът не се върти около теб!",
макар никога да не са били отправяни към мен.
и като не се върти к'во? около теб ли се върти? 
пък сякаш някой някога е споменавал за въртене, и за мен, и за теб, 
и за някой, който си мисли, че около него се върти нещо..
отвратително е, едно такова.
знаете ли какво - светът се върти около мен! ии к'во?
от научна гледна точка всичко си се върти точно около мен! пфу.
светът е единствен, аз съм единствена, моят живот е единствен,
и ако аз имам самочувствието да бъда такава, че да предизвикам
някой да вика след мен 'светът не се върти около теб!',
тогава значи той наистина се върти! 
като онзи дето го екзекутирали, защото заявил, че е Бог..
и аз съм Бог! и всичко е част от Бог! и не е ли прекрасно
когато погледна към морето да мога да изкрещя,
че имам всичко, че мога всичко, че съм Бог? не е ли прекрасно? 
и ако кажа,че мога да тръгна по водата, значи мога!
и нима тогава светът наистина не се върти около мен?
съществува нещо, наречено свобода и още едно нещо, наречено вяра.
ум, чувства, воля. аз не просто вярвам, аз знам. и ако сега някой каже,
че светът не се върти около мен, ще му се изсмея в лицето.

No comments: