Friday, May 30, 2008

и все пак
 
всичко е преходно and it's ok

хората са долни същества
(но)

светът е много много красив.

No comments: