Saturday, October 3, 2009

but when i wake up you are never there

не че съм изгубила тръпката си към новото. съвсем не.
просто много много искам вкъщи.
странното е, че допреди две години никога дори не ми е минавало през ума. никога не ми е било трудно. 
и сега не ми е трудно.
просто много много искам вкъщи. много.

No comments: