Saturday, October 17, 2009

this mess we're in

знам, че всичко ще се нареди. всичко ще се нареди.

искате ли да знаете какво е да си жалък? сънувах форнети и ревах много по случая.

1 comment:

Mindreader said...

и двете сме жалки. но и двете знаем, че всичко ще се нареди. (:

всичко ще се нареди.