Tuesday, January 19, 2010

и са минали хиляда нощи да докажат, 
че разстоянията ни не ни разделят
хиляда песни да покажат,
че улиците на мечтите ни не се променят
хиляда по
един час!
четиринайсет минути!
и петдесет и осем секунди!
за да знаеш,
че съм тук и че сме вечни :)

който се познае, ще се познае. :) много те обичам.

No comments: